$36,604
Raised so far

Kansas City Metro Polar Bear Plunge 2008

Kansas City Metro Polar Bear Plunge 2008