Oanh Bui's Page

FEDERATION FOR CHILDREN WITH SPECIAL NEEDS, INC.

3rd Annual Walk, Roll, Shobble, Stroll for Children with Special Needs

Canton, Massachusetts

Oanh Bui's Page

Hello all,

Thank you all who have been supported me in the efforts of reaching out to culturally linguistically diverse (CLD) communities who might not have equal access to appropriate services for their beloved. I have been overwhelmed with the needs of the Vietnamese parents of children and youth with disability. The Circle of Vietnamese parents has been established three years back and it has brought many informational resources to Vietnamese speaking parents and also a great place for these parents to bond and support one another. Unfortunately, there are so much that needs to be done for CLD communities in general, including Vietnamese in particular.

I kindly request you ALL to join me again raising fund to support CLD families and create more access to resources and services in their home languages.

Any amount counts!!!

If you can't contribute financially, just come and have fun at the Walk, Roll, Shobble Stroll on Sunday, September 27th, from noon – 3pm (rain or shine) at the Nature Trail on the grounds of the Massachusetts Hospital School, 3 Randolph Street, Canton, MA.

Your presence means so much for this community at large.

 

Chào các Anh Chị

Cám ơn tất cả mọi người đã hổ trợ cho Oanh trong nổ lực hổ trợ cho các cộng đồng đến từ các nền văn hóa khác nhau. Do ngôn ngữ bất đồng và  những rào cản văn hóa, trẻ em từ các cộng đồng này không  thể tiếp cận  được nhiều dịch vụ phù hợp. Nhóm Vòng Tay Cha Mẹ Việt đã được thành lập, mang lại nhiều nguồn tài nguyên đa dạng cho phụ huynh. Vòng Tay Cha Mẹ Việt cũng đã là nơi chia sẻ tinh thần cho các phụ huynh có con em cần sự trợ giúp đặc biệt. Tuy nhiên vẫn còn khá nhiều việc cần phải làm để hổ trợ cho các cộng động này

Oanh thân mời tất cả hãy cùng với Oanh gây quỹ để hổ trợ với cơ quan Oanh đang công tác, tạo thêm nguồn tài nguyên bằng nhiều thứ tiếng khác nhau cho các gia đình /cộng đồng này. Dù ít hay nhiều, sự tham gia của Anh Chị đều được trân trọng.

Nếu không hổ trợ được về mặt tinh  thần, hãy cùng Oanh tham gia buổi đi chơi /đi bộ dã ngoại cho mục đích này vào ngày:  

Chủ nhật 27/9/2015 từ trưa đến 3 giờ chiều tại

Nature Trail on the grounds of the Massachusetts Hospital School,

3 Randolph Street, Canton, MA.

Chân thành cảm ơn.

Oanh Bui

Health Educator and Outreach Specialist

Parent Training and Information Center

Federation for Children with Special Needs

The Schrafft Center, 529 Main Street, Suite 1M3, Boston, MA  02129

Phone: 617-399-8328|Fax: 617-241-0330

Website: www.fcsn.org; obui@fcsn.org; http://fcsn.org/pti/index.php

 

     

Informing, Educating, Empowering Families

 

 

 

 

 

This page is no longer accepting donations
$500
goal
$230
raised
46%