Hello everyone, Thank you for visiting my fundraising page! I know that you each will receive lots of request to donate from many different organizations. However, I still hope you consider donate to the Federation for Children with Special Needs, the organization with a mission of educating, informing and empowering parents and their professional partners. I have been grateful to know the Federation for Children with Special Needs for giving me the information I need to help me navigate the system. I remembered vividly my first phone call to the Federation asking "what I should do when my child's first SLP told me to stop speaking Vietnamese to my child. She is non-verbal and talking in two languages would confuse her." ... I then applied for a scholarship to attend the Parent Consultant Training Institute. This training has expanded my knowledge of special education system to a new horizon. I could not only have skills to advocate for appropriate services for my daughter but also to be able to share my knowledge with many other parents. Every time my phone rings, I felt it was me back in the day who was lost in the maze of special education. The Federation for Children with Special Needs needs your financial contribution, regardless big or small in order to continue to provide high quality and useful information to parents just like me. Please join my team "Special Education Journey" for our 5th Annual Walk, Roll, Shobble*, Stroll on Sunday 10/1/2017 at 12 pm at The Nature Trail at the MA Hospital School, 3 Randolph Street, Canton, MA-02021. Virtual donation is greatly appreciated. Any amount counts! Please spread the word! Thank you! Oanh Xin chào Xin cảm ơn mọi người vào trang gây quỹ của mình! Mình biết là mọi người ai cũng nhận được rất nhiều yêu cầu đóng góp từ nhiều tổ chức khác nhau. Tuy nhiên mình vẫn hi vọng các bạn cân nhắc việc đóng góp cho Liên đoàn Trẻ em cần sự trợ giúp đặc biệt (FCSN), một tổ chức chuyên cung cấp thông tin, thông báo và tạo thêm sức mạnh cho phụ huynh và các nhà chuyên môn làm việc với phụ huynh. Mình rất biết ơn Liên đoàn Trẻ em cần sự trợ giúp đặc biệt đã cung cấp cho mình nguồn thông tin cần thiết để giúp mình xoay sở tìm hiểu hệ thống giáo dục đặc biệt phức tạp. Mình vẫn còn nhớ như in cuốc điện thoại đầu tiên đến FCSN để hỏi xem "mình nên làm gì khi cô giáo dạy nói bảo mình ngưng không nên nói tiếng Việt với con gái nữa. Lí do là con bé chưa nói được, nói hai thứ tiếng sẽ làm cho con bé rối..." Mình đã xin học bổng để theo học lớp đào tạo cho phụ huynh trở thành chuyên gia tư vấn. Lớp đào tạo này đã mở rộng hiểu biết về giáo dục đặc biệt của mình ra một chân trời mới. Mình không chỉ có kĩ năng để yêu cầu có các dịch vụ phù hợp cho con mình mà mình có thể chia sẻ kiến thức với nhiều phụ huynh khác như mình. Mỗi lần chuông điện thoại của mình reng, mình cảm thấy như người gọi bên đầu dây kia chính là mình thời xưa đã không tìm được lối ra khi lạc vào ma trận của hệ thống giáo dục đặc biệt. FCSN cần sự hổ trợ đóng góp của các bạn, dù ít hay nhiều, để có thể tiếp tục cung cấp thông tin có chất lượng và hữu ích cho phụ huynh. Thân mời tất cả cùng tham gia đi bộ "Hành Trình Giáo Dục đặc biệt" cùng với mình vào ngày Chủ nhật 10/1/2017 lúc 12 pm tại The Nature Trail at the MA Hospital School, 3 Randolph Street, Canton, MA-02021. Rất mong nhận được đóng góp của mọi người. Chân thành cảm ơn! Oanh
This page is no longer accepting donations
$810
raised